Ważniejsze produkty z zakresu grupowych ubezpieczeń na życie:
Zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń negocjowane są indywidualnie w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.


RYZYKA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO

1  Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy
2  Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy 
3  Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 
4  Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
5  Zgon Ubezpieczonego z przyczyn naturalnych 
6  Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 
7  Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
8  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 
9  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy 1
10  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 
11  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku 
12  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 
13  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek (choroba) 
14  Dzienny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale intensywnej terapii OIOM 
15  Rekonwalescencja Ubezpieczonego po pobycie w szpitalu 
16  Ciężkie zachorowania Ubezpieczonego 
17  Operacje chirurgiczne 


RYZYKA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO

1  Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
2  Zgon współmałżonka


RYZYKA DOTYCZĄCE DZIECI UBEZPIECZONEGO

1  Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu
2  Urodzenie się dziecka martwego Ubezpieczonemu 
3  Zgon dziecka Ubezpieczonego 
4  Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
5  Osierocenie dziecka Ubezpieczonego 
6  Osierocenie dziecka Ubezpieczonego w przypadku jednoczesnego zgonu Ubezpieczonego i jego współmałżonka 


RYZYKA DOTYCZĄCE RODZICÓW I TEŚCIÓW UBEZPIECZONEGO

1  Zgon rodziców Ubezpieczonego lub rodziców Współmałżonka przyczyna naturalna 
2  Zgon rodziców Ubezpieczonego lub rodziców Współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku